วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Nation War

ระบบสงครามแห่งโลก Cabal ที่เปิดสงครามแบบ 100 ปะทะ 100 ระหว่างประเทศที่ผู้เล่นเลือก แต่ไม่ได้ตะลุมบอนกันแบบ GVG และใช้ทักษะต่อสู้หลายอย่างที่แตกต่างจากใน PVP แล้วยังมีผลตอบแทนสำหรับผู้เข้าร่วมสงครามและประเทศที่ชนะสงครามด้วย
กำหนดการของ Nation War
วันอาทิตย์ ถึง วันศุกร์ มี 6 ช่วงเวลา คือ 07.00น. 11.00น. 15.00น. 19.00น. 23.00น. 03.00น. วันเสาร์มีช่วงเวลาเดียวคือ 19.00น.
กติกาหลักใน Nation War
นับรบผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมสงครามได้
• ผ่านเควสเลเวล 95 [Clouds War] เสร็จสิ้นแล้ว
• ต้องมีสังกัดประเทศ Capella และ Procyon เท่านั้นจึงจะเข้า Channel War ได้
• ต้องมีเงิน 1,000,000 ALZ ขึ้นไปถึงจะเข้าร่วม Nation War ได้ [เป็นเงินยืนยันสถานะเท่านั้น เงินจำนวนนี้จะไม่ได้หักเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสงครามแต่อย่างใด]
ข้อกำหนดอื่นๆ ใน Lobby
- ไม่สามารถสลับออกมาเลือกตัวละครใน Channel นี้ได้
- ไม่สามารถ PK หรือ Guild vs Guild กันเองได้
- ไม่สามารถใช้ไอเทมบางอย่างได้เช่น Rename Card /Costume ต่างๆ / Pet / Return Core
- ไม่สามารถสลาย หรือยกเลิกกิลด์ หรือออกกิลด์ได้
- GPS และ Mini map ไม่สามารถใช้ได้
- ไม่สามารถเข้า Item Shop ได้
ข้อกำหนด ในสนามรบ
การที่จะเข้าสู่สนามรบได้นั้นทั้งสองฝ่ายต้องมีจำนวนนักรบที่เท่าๆ กัน (ผลต่างจำนวนผู้เล่นต้องไม่เกิน 5%)- ไม่มีการลงโทษ (ปรับลด HP/MP) เมื่อตายเหมือนการเล่นปกติ
- ไม่สามารถสลับออกมาเลือกตัวละครใน Channel นี้ได้
- ไม่สามารถ PK หรือ Guild vs Guild หรือ PvP กันเองได้
- ไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนกับฝ่ายตรงข้ามได้
- ไม่สามารถใช้ไอเทมบางอย่างได้เช่น Rename Card /Costume ต่างๆ / Pet / Return Core- ไม่สามารถสลาย หรือยกเลิกกิลด์ หรือออกกิลด์ได้
- GPS และ Mini map เปลี่ยนเป็นแผนที่แบบพิเศษสำหรับสงคราม
- ไม่สามารถเข้า Item Shop ได้
วิถีของผู้ชนะ
1. ชนะตามคะแนนโดยจะนับคะแนนเมื่อหมดเวลา
2. ชนะโดยทำคะแนนได้ถึงตามที่กำหนดไว้
3. ชนะโดยทำลายฐานหลักของฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งหมด
คะแนนในสงครามได้มาจาก
1. ฆ่าฝ่ายตรงข้าม หรือฆ่า Legacy Guardian ได้
2. ยึดฐาน หรือหอของฝ่ายศัตรู
3. ยึดฐานที่มั่นฝ่ายตรงข้าม
4. ทำลายฐาน หรือหอของศัตรู
Force Tower หอแห่งสงคราม รากฐานแห่งชัยชนะ
ในระบบ Nation War จะมีการสร้องหอคอยขึ้นมา โดยหอนี้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปดังนี้
A. รูปแบบโจมตี : สามารถโจมตีศัตรูทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่
B. รูปแบบการ Buff : เพิ่มความสามารถให้ฝ่ายพันธมิตรที่อยู่ในระยะ หอแบบเดียวกันจะไม่เพิ่มความสามารถซ้อนหรือรวมกัน จะได้รับ Buff แค่อย่างเดียว
C. รูปแบบการ Debuff : ลดความสามารถฝ่ายศัตรูที่อยู่ในระยะ หอแบบเดียวกันจะไม่เพิ่มความสามารถซ้อนหรือรวมกัน จะได้รับผล Debuff แค่อย่างเดียว
D. รูปแบบพิเศษ : แยกออกเป็น 3 แบบคือ
1. Resurrect Force Tower : ใช้สำหรับชุบชีวิตตัวละคร ณ (และเป็นจุดเกิด) ปกติเวลาตัวละครตายเราจะไปเกิดที่ฐานหลักของเรา / ถ้าไม่มีหอชนิดนี้จะต้องรอคอยเวลาเกิดตามเวเลาปกติ
2. Warp Force Tower : ใช้ในการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่สร้างหอนี้ไว้เท่านั้น
3. Production Force Tower : ใช้สำหรับซื้อหอเคลื่อนที่เพื่อเอาไว้สร้างหอคอยตามจุดต่างๆ ที่อยู่นอกฐานเราเองได้
E. Free moving type Force Tower : หอเคลื่อนที่ สามารถหาได้จากการซื้อ portable control panel จาก Production Force Tower
การสร้างหอคอย
A. ใช้เงิน ALZ
B. ใช้ Point ในส่วนนี้ Party Leader เท่านั้นที่จะสามารถใช้ Point ในการซื้อได้
คะแนนที่ได้จากการยึดฐาน
: Base (large): 500
: Base (medium): 200
: Base (small): 100
การซ่อมหอคอย
- เลือกหอที่ต้องการจะซ่อมแล้วกดปุ่ม R
- จ่ายค่าซ่อมแซมหอเป็น ALZ เท่านั้น
Legacy Weapon
อาวุธในตำนานไร้พ่าย ที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวมันเอง ตามความสามารถและอาชีพของผู้ส่วมใส่ สามารถส่วมใส่ได้เฉพาะในสนามรบแห่ง Nation War นี้เท่านั้น
คุณสมบัติของอาวุธชนิดนี้
- Attack +370 (Wizard / Force Archer +190)
- Magic +190 (Wizard + 370 / Force Archer +390)
- Defense Rate +120 (Force Shielder +150)
- Hit Rate +2200- Critical Rate +15% (Force Archer +20%)
- Critical Damage +70%- HP Steal Damage 3%
- MP Steal Damage 3%- Sword Skill AMP +5%
- Magic Skill AMP +5%
- อาวุธชนิดนี้จะดร็อปลงพื้นเมื่อผู้ที่ถือถูกจัดการในสนามรบ (และได้จากทำลายฐานย่อยของศัตรู)
รางวัลของผู้ชนะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. Nation reward (รางวัลสำหรับประเทศ) ประเทศที่ชนะสงครามในวันเสาร์ได้ จะได้รับรางวัลจากสงครามเป็น โบนัสระยะเวลา 7 วัน เมื่อเข้าดันเจี้ยนหรือแผนที่ต่างๆ ดังนี้
undead Ground Drop Rate + 10%Skill Exp + 10%Exp + 10%
Tower of Undead B1FDrop Rate + 10%Skill Exp + 10%Exp + 10%
Tower of Undead B2FDrop Rate + 10%Skill Exp + 10%Exp + 10%
2. Personal reward (รางวัลรายบุคคล)
Core Cube เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในสงครามทุกคน ที่สามารถจัดการศัตรูได้ALZ Bonus เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ปกป้องบ้านเมืองโดยใช้ทุนของตัวเองเข้าแลก เป็นรางวัลรายบุคคล สำหรับผู้ชนะสงครามเท่านั้น

อัพเกรด Astral Bike


ตีบวกมอเตอร์ไซค์

ของที่ใช้ตี Plasma Coating Kit (ได้จากการมอนสเตอร์ และ Craft)
รุป Plasma Coating Kit และ Perfect Coating Kit ตามลำดับ
ผลจากการตีคือ เพิ่ม def และสี Astral Bike เปลี่ยน
Note: ใช้ตีบวกมอเตอร์ไซค์อย่างเท่านั้น ใช้กับ Astral Boards ไม่ได้
ขี่มอเตอร์ไซได้ตอน lv 80 และต้องทำเควสขี่ แต่ตัวมอเตอร์ไซต้องไปหาดรอบเอาเอง

ส่วนการตีบวกมอเตอร์ไซด์มีโอกาศล้้มเหลวเหมือนตีบวกทั่วไป

Slot Extender

การเพิ่มรูให้ของ ทำได้โดยใช้ Slot Extender
หินเพิ่มรูมีอยู่ 3 ระดับ คล้ายๆ upgrade core
Slot Extender(Low) ใช้ได้กับของขั้น 1-4 (Shadow Steel/Aramid ลงไป) ได้จากมอนสเตอร์หรือ Craft
Slot Extender(Medium) ใช้ได้กับของขั้น 1-6 (Titanium ลงไป) ได้จากมอนสเตอร์หรือ Craft
Slot Extender(High) ใช้ได้กับของระดับต่ำกว่า Mithril .. หาได้จากการ Craft อย่างเดียว
ผลจาการอัปเกรด:
- อับเกรดแล้วจะเพิ่มรู้ให้ของนั้น 1 รู
- ของชิ้นนั้นจะกลายเป็น Bind item(ไอเทมผูกมัด) ดรอป,แลกเปลี่ยน,ฝากในคลัง ไม่ได้ วิธีเดียวที่จะเอาออกจากตัวคือขายร้าน
- เพิ่มความสามารถให้ option แรงขึ้น อย่างเช่น option HP+50 จะกลายเป็น HP+80 หลังจากเจาะรู
ไม่สามารถใช้กับ Bind item(ไอเทมผูกมัด) ได้ เพราะฉะนั้นของอย่างนึงเจาะรูได้ครั้งเดียว
อับเกรด slot มีิโอกาศพลาด ถ้าพลาดเสียหินที่ใช้, ในการอับเกรด 2 รูไปเป็น 3รู ถ้าพลาดจะทำให้ slot ที่มีลดไป 1 ช่อง

ระบบ option

หิน Force Core จะมีสามประเภทคือ
1. Force Core(Low) สีเขียว
2. Force Core(Medium) สีม่วง
3. Force Core(High) สีฟ้า : ใช้สำหรับใส่ option ของระดับต่ำกว่า Mithril
4. Force Core(Highest) สีขาว : ใช้สำหรับใส่ option ของระดับ Mithril

ของที่จะต้องใช้ในการใส่ option
1. Force core หาได้จากมอนสเตอร์ทั่วไป ใช้ 1 เม็ดสำหรับ option level1 หรือใช้ 2 เม็ดถ้าต้องการทำ option level2
2. ของที่มีรู ของที่ดรอปจากมอสเตอร์จะมีรูตั้งแต่ 1-2 รู
3. Catalyst หรือตัวเร่งปฎิกริยา
Tricks
1. low กะ medium ถ้า+ผิดประเภทจากที่มันกำหนด ต่อให้ตียังไงก็ไม่ติดนะครับ เพราะงั้นต้องดูให้ดีก่อน ว่าตรงประเภทหรือเปล่า ไม่งั้นจะเสีย Core ไปฟรีๆ เลยนะครับ อิอิ มันจะไม่เตือน
2. Perfect Upgrade Core มันต้องการBasic Craft เลเวล9 100%กว่าจะสร้างได้
3. การใส่ Force Core 2 เม็ด ระบบ จะถือว่า คุณต้องการที่จะสร้าง Option เลเวล 2 ซึ่งมีโอกาสติด 25 % แ
4. ส่วนใหญ่แล้ว Item ที่เป็น Catalyze ได้ จะต้องมีระดับ ใกล้เคียงกับ Item ที่เราจะไปเพิ่มออพชั่น

การตีบวก

การตีบวก คืออะไร ?
การตีบวก ในภาษาของเกมส์ก็คือ การนำไอเทมไปทำการอัปเกรด เพื่อเพิ่มระดับ (+) ความสามารถ ของไอเทมขึ้นไปนั่นเอง
หินตีบวกจะมีอยู่ 4 ประเภท
สามประเภทแรกหาได้จาก Monster ทั่วไปในเกม เวลาดรอปจะมีเสียงติ๊ง หรือได้จากการ Craft
1. Upgrade Core(Low) สีเหลือง
2. Upgrade Core(Medium) สีส้ม
3. Upgrade Core(High) สีแดง
4. Upgrade Core(Highest) สีขาว
ส่วนประเภทสุดท้ายนี้ได้จากการ Craft เท่านั้น
5. Perfect Upgrade Core
การตีบวกมีลิมิตสูงสุดคือระดับ +7 การตีแต่ละครั้งใช้หิน 1 เม็ด โดย % การตีสำเร็จในการตีระดับต่างๆดูตามด้านล่างนี้
+1 โอกาสติต 100%
+2 โอกาสติต 95% ถ้าตีไม่ติด เสียหินที่ใช้ตี
+3 โอกาสติต 80% ถ้าตีไม่ติด เสียหินที่ใช้ตี
+4 โอกาสติต 65% ถ้าตีไม่ติด เสียหินที่ใช้ตี
+5 โอกาสติต 50% ถ้าตีไม่ติด เสียหินที่ใช้ตี และ Item+4 โดนลดเป็น +3
+6 โอกาสติต ต่ำกว่า 35% ถ้าตีไม่ติด เสียหินที่ใช้ตี และ Item+5 โดนลดเป็น +4
+7 โอกาสติต ?? ถ้าตีไม่ติด เสียหินที่ใช้ตี และ Item กลับไป +0
+8 โอกาสติด ?? ถ้าตีไม่ติด เสียหินที่ใช้ตี และไอเทมอาจพัง
+9 โอกาสติด ?? ถ้าตีไม่ติด เสียหินที่ใช้ตี และไอเทมอาจพัง

รางวัลที่จะได้รับ เมื่อผ่านการอัพเกรตตัวละคร

1.Lv.10 สกิล Combo
2.Lv.20 สกิล Battle Aura
3.Lv.30 สกิล Battle style 1
4.Lv.40 การตั้งกิลด์
5.Lv.50 สกิล Battle style 2
6.Lv.60 Titanium Glove with 2 Defense Rate Slots
7.Lv.70 Titanium Helmet +3 with 1 Defense Rate Slot
8.Lv.90 Osmium Helmet +3 with 1 Defense Rate Slot
9.Lv.100 เพิ่มที่เก็บของ
ตอนนี้ได้มีถึงเลเวล 170 ซึ่งหลังจากเลเวล 100 ก้ไม่ค่อยจะมีเควสให้ทำ ตอนนี้จะเป็นการเก็บเลเวลและสกิล และหากิจกรรมอย่างอื่นทำกัน

เนื้อเรื่องของ cabal

นานมาแล้ว CABAL ได้ทำลายล้างโลกด้วยความเดือดดาลและทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก และในระหว่างที่ CABAL ได้ทำลายล้างโลกอยู่นั้นผู้ควบคุมพลังทั้ง 7 ได้พาผู้ที่มีชีวิตรอดหลงเหลืออยู่หลบหนีและร่วมกันสร้างโลกใหม่ ถึงตอนนี้ เวลาผ่านไปเกือบจะพันปีแล้ว CABAL ได้ถูกเหล่าปีศาจเข้าครอบงำจิตใจอีกครั้ง และถูกชักนำให้กลายเป็นราชาแห่งปีศาจเพื่อจะทำลายล้างโลกอีกครั้ง ถึงตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะกล้าเผชิญหน้ากับเหล่าผู้บุกรุกหรือไม่ คุณจะได้รับบทบาทเป็นผู้กอบกู้ Nevareth เพื่อช่วยกันปกป้องโลกแห่ง Cabal และกล้าไหมที่จะเปิดเผยแผนการชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ว่าเป็นของใครกันแน่ ด้วยจำนวน NPC มากกว่า 100 ตัว ในโลกของ CABAL Online คุณจะพบกับเพื่อนรวมทั้งศัตรู ทั้งดีและชั่วร้าย แต่อีกด้านก็มีทั้งพันธมิตรและศัตรูปีศาจร้ายคอยเฝ้าดูอยู่แล้วคุณจะเชื่อใจใคร